Klicka på rad för att markera och avmarkera!  

Här kan du få hjälp att transponera ackorden från en tonart till en annan.

Välj helt enkelt den tonart som musikstycket har genom att klicka på raden. Raden blir vit och fetstilt.

Välj sedan den tonart som musikstycket skall få på samma sätt.

Det är nu lätt att se vad ackorden skall transponeras till genom att följa kolumnerna.

För att göra det ännu lättare kan man dölja de omarkerade raderna.

Obs! Det är fritt att använda koden på denna sida för egna projekt. Meddela i så fall oss.